Siirry sisältöön

Sivullisen antama painelu-puhalluselvytys pelastaa henkiä

Yhteisön hengenpelastajat

Jokainen minuutti on tärkeä

Äkillinen sydänpysähdys (SCA) on johtava kuolinsyy maailmanlaajuisesti. Joka viides sekunti äkillinen sydänpysähdys vaati hengen, ja se aiheuttaa yli 6 miljoonaa kuolemaa joka vuosi. Suurin osa sydänpysähdyksistä tapahtuu kotona, joista sivullinen todistaa  lähes 40%.

Yhden minuutin jälkeen aivosolut alkavat kuolla ilman happea. Ensiapupalveluiden vasteajat voivat olla keskimäärin 7–12 minuuttia tai jopa pidempiä. Potilaan selvitytymisen ja positiivisen hoitotuloksen kannalta sivullisten kyky antaa elvytystä ambulanssia odotettaessa on kriittisen tärkeää.

Sivullisten elvytysosaaminen vaihtelee suuresti. Joissakin paikoissa vain 5% sivullisista pystyy antamaan peruselvytystä, ja joissain jopa 70%. Sydänpysähdyksestä selviytymismahdollisuuksia voidaan parantaa merkittävästi lisäämällä sivullisten elvytysosaamista.

Hengenpelastajien yhteisöjen luominen

On tärkeää, että yhteiskuntamme jäsenet osaavat toimia oikein elvytystilanteessa. Ratkaisuna on yleinen peruselvytyskoulutus kaikissa yhteisöissä. Alkavan sydänpysähdyksen varhainen tunnistaminen ja tieto siitä, mitä tehdään seuraavaksi, voivat parantaa huomattavasti potilaan hoitotulosta ja selviytymistä.

Aloitteita suurien kansalaismäärien kouluttamisesta kouluissa tai vapaaehtoisorganisaatioissa on tehty onnistuneesti monissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Norjassa, Ruotsissa, Singaporessa, Koreassa, Isossa Britanniassa ja Tanskassa.

Menestystarina

Tanska on yksi monista maista, jotka ovat käynnistäneet kansalliset toimet elvytyksen opettamiseksi. Ohjelma sisältää pakollisen opetuksen peruskoulun oppilaille ja ajokorttia suorittaville. Ohjelmaan liittyen on jaettu koulutuspaketteja, hätäkeskukset ovat tarjonneet opastusta ja AED-defibrillaattoreita on asennettu julkisiin paikkoihin.

Selviytymislukujen lisääminen ympäri maailman

Laerdal toimii yhdessä arvostettujen yhteistyökumppaneiden kanssa ikään kuin katalyyttinä, joka auttaa asiakkaita toteuttamaan toimivia koulutusohjelmia. Amerikasta Australiaan ja Tanskasta Koreaan – tulokset puhuvat puolestaan.

American Heart Association (AHA) ja British Heart Foundation (BHF) ovat yhdessä Laerdalin kanssa toteuttaneet laaja-alaisia ohjelmia oppilaiden ja maallikkojen kouluttamiseksi paikallisesti. Yhdysvalloissa yli 2 miljoonaa koululaista saa elvytysopetusta joka vuosi.

Nowonin alueella Soulissa, Koreassa, toteutettiin laaja sivullisten elvytyskoulutusta ja puhelimitse annettavaa elvytysopastusta (T-CPR) käsittänyt hanke vuonna 2011. Kolmessa vuodessa koulutettiin 40 000 ihmistä, ja selviytyjien määrä miltei kolminkertaistui joka vuosi.

Ruotsissa sydänpysähdyksestä selvinneiden määrä nousi vuosina 1998–2015 156:sta 586:een. Tämä selviytymisten massiivinen nousu vastaa sivullisten elvytysten suurta yleistymistä; tällä hetkellä sivulliset antavat elvytystä jopa 71%:ssa tapauksissa. Lisäys voi myös johtua lähes 3 miljoonan ihmisen järjestelmällisestä koulutuksesta ja puhelimitse avustettavan elvytyksen käyttöönotosta.

Käynnissä oleva Pan Asian Resuscitation Outcomes Study (PAROS) ‑tutkimus kuvaa, miten yhteisöjen koulutusohjelmat ja puhelimitse avustettava painelu-puhalluselvytys, mukaan lukien sydänpysähdyksen tunnistaminen ja hätäkeskuspäivystäjän antama apu, voivat parantaa selviytymismahdollisuuksia.

Miten Laerdal voi auttaa?

Sydänpysähdyksestä selviämismahdollisuuksien lisäämisen kannalta yhteisön elvytyskoulutuksen lisäämistä ja annetun elvytyksen laadun parantamista koskevat hankkeet ovat kriittisen tärkeitä. Toteuttamalla laaja-alaisia elvytyskoulutusohjelmia ja järjestelmällä toistuvaa, korkealaatuista koulutusta, jota mitataan järjestelmällisesti toiminnan ohjaamiseksi, voimme yhdessä pelastaa enemmän henkiä.

 

Yhteydenottolomake

Haluan että minulle vastataan…

Käsittelemme yhteystietojasi huolellisesti Laerdalin tietosuojakäytännön mukaisesti.